Specjalizacja
Specjalizacja

Dla firm

Kancelaria świadczy pomoc we wszystkich niezbędnych gałęziach prawa, między innymi w zakresie:
 • prawa spółek handlowych,
 • prawa cywilnego,
 • prawa obrotu wierzytelnościami,
 • prawa upadłościowego i naprawczego,
 • prawa pracy,
 • prawa ochrony konkurencji,
 • prawa obrotu nieruchomościami,
 • prawa na dobrach niematerialnych,
 • prawa finansowego,
 • prawa budowlanego,
 • restrukturyzacji i łączenia firm,
 • odszkodowań,
 • zabezpieczania wierzytelności,
 • windykacji należności,
 • kontraktów handlowych,
 • arbitrażu.

(0-605) 228-448
kancelaria@mszewczyk.pl

enzo