Specjalizacja
Specjalizacja

Windykacja

Kancelaria zajmuje się polubowną oraz sądową windykacją należności od nierzetelnych kontrahentów, polegającą między innymi na:
  • kontakcie bezpośrednim z dłużnikiem,
  • działaniach mających na celu ustalenie miejsca pobytu dłużnika oraz jego majątku,
  • doprowadzenie do przerwy biegu lub zrzeczeniu się przedawnienia,
  • zaangażowanie organów administracji publicznej w toku windykacji,
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla potrzeb procedury sądowej,
  • monitoringu spływu należności,
  • profilaktyce windykacyjnej.

(0-605) 228-448
kancelaria@mszewczyk.pl

enzo