Oferta
Oferta
W zależności od charakteru sprawy Kancelaria uzgadnia z Klientami stawki ryczałtowe, stawki godzinowe lub mieszane.
Kancelaria oferuje także obsługę abonamentową dla firm i osób fizycznych.
Szczegółowe zasady wynagrodzenia zawsze ustalane są w drodze indywidualnych uzgodnień.
Za prowadzenie spraw sądowych lub innych spraw spornych Kancelaria uzgadnia honorarium za zastępstwo procesowe z reguły w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych i stawki godzinowe.

(0-605) 228-448
kancelaria@mszewczyk.pl

enzo