Specjalizacja
Specjalizacja
Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie:
  • prowadzenia spraw cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych, upadłościowych, restrukturyzacyjnych, karnych, administracyjnych, podatkowych i innych przed sądami oraz organami administracji publicznej,
  • udzielania porad i konsultacji prawnych,sporządzania opinii i ekspertyz prawnych,
  • przygotowywania projektów umów, regulaminów i statutów,
  • zakładanie, przekształcanie, łączenie, likwidację przedsiębiorców,
  • windykacji należności oraz obrony przed windykacją.

(0-605) 228-448
kancelaria@mszewczyk.pl

enzo